Nederland Maritiem Land Serie

Aims and Scope

Stichting Nederland Maritiem Land netwerkt voor de gehele maritieme cluster: zeescheepvaart, scheepsbouw, maritieme toeleveringsindustrie, offshore, binnenvaart, natte waterbouw, havens, maritieme dienstverlening, visserij, Koninklijke Marine en watersportindustrie. Samen met de aangesloten brancheorganisaties richt de Stichting zich op verbetering van het maritieme beleid in Nederland en op de verbetering van het imago van de cluster. Aandachtspunten van de Stichting zijn: Communicatie, Export, Innovatie en Maritieme Arbeidsmarkt en Onderwijs.

Books from this Series