Wijken en wegen

Editors

Ouwehand, A.,
De Graaf, K.,
Haest, G.,
Koning, K.

Publication date

# of pages

168

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-5199-529-9

ISBN online

978-90-5199-530-5

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

In ‘Wijken en wegen’ komt een breed scala aan onderwerpen aan bod over de aanpak van stedelijke vernieuwingswijken. Het bevat compacte essays, artikelen over de resultaten van onderzoek, reacties daarop van betrokken professionals en een aantal interviews met relatieve buitenstaanders onder wie hoogleraar Micha de Winter en ontwerper Piet Hein Eek. Gezamenlijk geeft het een beeld van wat Platform Corpovenista, een samenwerkingsverband van veertien corporaties en Aedes, heeft ondernomen op het gebied van onderzoeks- en kennisactiviteiten in de periode 2008-2012. Daarmee geeft het ook een beeld van alle ‘trending topics’ in de wijkvernieuwing die nu in een andere fase is aangekomen.

Dit boek geeft inzicht in hoe woningcorporaties geleerd hebben van de projecten die ze in gang hebben gezet op het gebied van de sociale stijging van bewoners, wat het werken met leefstijlen vermag, hoe buurten en wijken een eigen dynamiek en functie hebben in de stad. De mythe van het ‘waterbedeffect’ wordt doorgeprikt. Bijdragen gaan uitvoerig in op de wijze waarop het gebiedsgericht werk is georganiseerd en verbeterd kan worden en hoe er meer zicht te verkrijgen is op het effect van interventies. Ook de wijze waarop de veranderingen in de financiële context effect hebben gehad op de strategie van de aanpak komt aan bod.

Het boek is uitgebreid geïllustreerd met foto’s en voorzien van beeldessays van drie wijken.

Abstracted / Indexed in