Risicomanagement en/of Innovatie?

58ste Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening en 25ste Vakantiecursus in Riolering & Afvalwatervoorziening

Editors

Van Dijk, J.C.,
Van Der Meulen, M.

Publication date

# of pages

120

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-407-2622-4

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

De risico’s samenhangend met water behoren in Nederland tot die met het grootste rampenpotentieel. Dat maakt die risico’s bijzonder. Er zijn naast deze water risico’s nog heel wat andere risico’s, waarvoor beleid moet worden gevoerd. Welk risico is nu erg? Welk risico is groter? Aan welk risico moet de meeste aandacht worden besteed? Welk risico moet bij voorkeur worden verkleind en welk risico moet als onvermijdelijk worden beschouwd? Het antwoord op die vragen is nodig om die risico’s georganiseerd en evenwichtig te beheersen. Evenwichtig voordat zich een groot ongeluk of een ramp voordoet en daarna. Want in vele gevallen is het niet de vraag of een ramp zich zal voordoen, maar veeleer wanneer. De principes van risicobeheersing zijn eenvoudig en algemeen geldig. De toepassing op concrete gevallen is ingewikkeld en er zijn altijd zeer veel vragen. Techniek en wetenschap kunnen die vragen maar zeer gedeeltelijk beantwoorden. In de meeste gevallen is het kiezen tussen onzekere alternatieven het moeilijkste deel van het beleid en het onderdeel waar beleidsmakers, besluitnemers en politici de meeste problemen mee hebben. De eerste stap op de goede weg is de risico’s en onzekerheden onder ogen te zien.