Quantitative Analysis of Trade-offs and Model Input Sensitivities in Public Health

Authors

Duintjes Tebbens, R.J.

Publication date

# of pages

240

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-407-2611-8

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

Dit proefschrift presenteert de onderdelen van een beslissingsanalysemodel voor strategieën ter beheersing van polio risico's na wereldwijde uitroeiing van het virus. Het model beoogt de ondersteuning van beslissingen op globaal, regionaal en nationaal niveau middels verstrekking van kwantitatieve informatie, te verkrijgen met wiskundige methoden, over de kosten en baten van verschillende strategieën. Alhoewel gevallen van polio door natuurlijke oorzaak in grote delen van de wereld al lang niet meer voorkomen, blijven er risico's bestaan dat poliovirussen zelfs na wereldwijde uitroeiing opnieuw geïntroduceerd worden. Mogelijke wegen van herintroductie zijn onder meer mutatie van overgebleven, levende vaccinvirussen naar een vorm die epidemieën kan veroorzaken, ontsnapping van het natuurlijke virus uit een laboratorium of vaccinproductiefaciliteit of een bioterroristische aanslag met het poliovirus. De epidemie die Nederland trof in 1992 toont aan dat in het geval van herintroductie het virus wel degelijk aanzienlijke schade kan aanrichten, zelfs in de meest ontwikkelde landen. Eventuele stopzetting van polio inentingen (met één van de twee beschikbare vaccins, het orale poliovaccin (OPV) of het geïnactiveerde poliovaccin (IPV)) na uitroeiing zou bij een herintroductie in de toekomst bovendien drastische gevolgen kunnen hebben door toegenomen ontvankelijkheid voor het virus in de bevolking. Gezien de in hoge mate onzekere kosten en baten van de verschillende strategieën is het belang van kwantitieve informatie ter ondersteuning van het beslissingsproces groot.