Organisatie van de informatievoorziening bij publieke organisaties in een netwerkmaatschappij

Authors

Van Wamelen, J.

Publication date

# of pages

311

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-407-2609-5

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

In de praktijk blijkt het vaak lastig om de informatievoorziening in grote publieke organisaties voldoende af te stemmen op de behoefte. Het is zichtbaar dat regelmatig onvoldoende kan worden geprofiteerd van de mogelijkheden die ICT biedt en onvoldoende rekening gehouden kan worden met de gevolgen van ICT voor de organisatie. Deze onvolkomen situaties zijn niet nieuw maar door het toenemende belang van informatie voor organisaties nemen de knelpunten als gevolg van deze onvolkomen situaties in aantal en omvang toe. De vraag komt dan naar voren of het mogelijk zou zijn om hiervoor oplossingen aan te dragen.

Middels de studie naar de organisatie van de informatievoorziening bij publieke organisaties in een netwerkmaatschappij wordt een eerste antwoord gegeven op deze vraag. Dit antwoord is gebaseerd op theoretische verkenningen, voorbeelden uit de praktijk en geïllustreerd met een groot aantal casussen.

Tegen de achtergrond van een netwerkmaatschappij wordt de waarde en betekenis van informatievoorziening bij publieke organisaties onder woorden gebracht en nagegaan hoe hiervan kan worden geprofiteerd bij de vernieuwing van beleid. Centraal hierbij staat de wederkerige relatie tussen beleidsvernieuwing en ICT innovatie. Daarnaast wordt verkend op welke wijze de organisatie van de informatievoorziening kan worden ingericht om deze afstemming goed tot zijn recht te laten komen.