Leader Firms in de Nederlandse Maritieme Cluster

Theorie en Praktijk

Editors

De Langen, P.W.,
Nijdam, M.H.

Publication date

# of pages

113

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-407-2406-0

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

In deze publicatie staan maritieme leader firms centraal. Leader firms dragen meer dan gemiddeld bij aan de concurrentiekracht van de Nederlandse Maritieme Cluster, omdat zij door hun omvang en marktpositie, zowel de incentives, als het vermogen hebben om investeringen te doen die positieve effecten hebben voor andere bedrijven in de cluster.

De studie bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt de theoretische achtergrond van het leader firm concept besproken. In het tweede deel wordt één case van leader firm gedrag beschreven: de ontwikkeling van de Volvox Terranova. In het derde deel van de studie komen de resultaten van 26 casestudies van maritiem leader firm gedrag in de cluster aan bod en in het vierde deel worden conclusies en aanbevelingen besproken. Leader firms zouden een speciale doelgroep voor overheidsbeleid kunnen vormen. Leader firms zelf kunnen een ‘leader firm strategie’ ontwikkelen, waarbij ze proberen de voordelen die zij creëren te kapitaliseren. Dit kan op verschillende manieren, zoals het zich opstellen als incubators voor starters, het doen van overnames en het afdwingen van investeringen van partners in het innovatienetwerk. Het leader firm concept blijkt een belangrijke en onderschatte schakel te zijn in de clustertheorie, zoals die door prof. Michael Porter is ontwikkeld.