Kosten-kwaliteitsturing

In de vroege fasen van het huisvestingsproces

Authors

Gerritse, C.

Publication date

# of pages

121

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-407-2539-5

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Supplement

(second printing 2007)

Description

Aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft is in de afgelopen jaren onderzoek gedaan met het doel kennis te verwerven over de relatie kosten-kwaliteit. Kennis die ingezet kan worden in het proces van het tot stand komen en gebruiken van gebouwen.
De focus ligt op de vroege fasen van het proces waar men programma’s van eisen en budgetten vaststelt, massastudies doet en de eerste ontwerpschetsen maakt. De werkgroep PARAP heeft de ontstane kennis en inzichten operationeel gemaakt bij de ontwikkeling van kosten-kwaliteitsmodellering waarmee men op basis van gevraagde prestaties budgetten kan vaststellen en kan sturen op kosten en kwaliteit.

De auteur voerde kosten-kwaliteitsonderzoeken uit en is lid van de werkgroep PARAP. De onderzoeksresultaten zijn in voorliggend boek met elkaar in verband gebracht, waardoor een grondig inzicht wordt geboden in het modelleren en sturen van de kosten-kwaliteitsrelatie in de vroege, zeer bepalende, fasen van het bouwproces.

De bevindingen worden op een visuele en toegankelijke wijze gepresenteerd, om zo tot een praktisch en makkelijk leesbaar geheel te komen. Het is geschikt voor studenten aan architectuur- en bouwkunde opleiding, als ook voor beleidsmakers, architecten, bouwkostendeskundigen en managers in de praktijk.