Hotels

Planning en ontwerp

Editors

De Jong, T.,
Braak, J.J.,
Van Mulken, H.M.

Publication date

# of pages

142

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-407-1391-0

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

Binnen de verschillende typen logiesgebouwen vormen hotels een zeer specifieke categorie. Economie is daarbij een centraal begrip maar anderzijds vragen comfort, sfeer, veiligheid en geboden voorzieningen veel aandacht. Die aandacht moet in de samenwerking tussen ontwerpers, opdrachtgevers, projectontwikkelaars, instanties en andere betrokkenen bij de totstandkoming en exploitatie van hotelprojecten leiden tot optimale resultaten.
Dit boek is een belangrijke bron van informatie over alle aspecten die daarbij aan de orde komen. Na een historische inleiding wordt ingegaan op het samenspel van toerisme en economie. Ook worden marktstudies behandeld die in dat verband kunnen leiden tot hotelprojecten.
Verder wordt uitgebreid aandacht geschonken aan ontwerprichtlijnen voor hotels en wordt dit gebouwtype geanalyseerd naar technische structuur en typologie. Beschouwingen over de architectuur van hotels en over mogelijke ontwikkeling in de toekomst ronden het geheel af.