Getijden van beleid: omslagpunten in de volkshuisvesting

Over de rol van hiërarchie en netwerken bij grote veranderingen

Authors

Koffijberg, J.

Publication date

# of pages

396

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-407-2613-2

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

G.A. van Poelje Jaarprijs voor proefschrift over veranderingen in de volkshuisvesting

De G.A. van Poelje Jaarprijs Commissie heeft besloten de prijs voor het jaar 2005 uit te reiken aan Jos Koffijberg (plv. hoofd onderzoek Nicis Institute) voor zijn proefschrift Getijden van beleid: omslagpunten in de volkshuisvesting. Over de rol van hiërarchie en netwerken bij grote verandering, verdedigd aan de TU Delft. Deze prijs voor het beste proefschrift op het vakgebied van de bestuurskunde wordt jaarlijks uitgereikt namens de Vereniging voor Bestuurskunde (VB).

Zijn grote ambtelijke organisaties, zoals ministeries, in staat belangrijke maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen? En zo ja, hoe kan de leiding van een departement daaraan sturing geven, in het complexe netwerk van belangenorganisaties, andere departementen en politiek? In dit proefschrift wordt aan de hand van drie case studies op het gebied van de volkshuisvesting (kwaliteitsbeleid, stadsvernieuwing en decentralisatie) onderzocht wat de drijvende krachten achter ingrijpende veranderingsprocessen zijn. De studie richt zich met name op de rol van de politieke en ambtelijke top van het Ministerie van VROM.
Het onderzoek laat zien dat successen zelden verklaard kunnen worden vanuit een hiërarchisch model of een netwerkbenadering, maar dat het altijd om een combinatie van factoren gaat. Juist in het intelligent verbinden van hiërarchische en netwerkstrategieën schuilt de effectiviteit.
Dit boek is interessant voor leidinggevenden en medewerkers bij ministeries, bestuurskundigen, politicologen, volkshuisvesters en iedereen die geïnteresseerd is in het functioneren van het openbaar bestuur.