Gemeentegrenzen in Nederland

Een Juridisch, Technisch en Kadastraal Onderzoek

Authors

Van Der Meer, A.

Publication date

# of pages

376

Cover

Hardcover

ISBN print

978-90-5199-518-3

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

Nederland kent van oudsher weinig regels voor de beschrijving en registratie van gemeentegrenzen. Sommige grenzen die ooit zijn beschreven met vage begrippen als “kant weg” of “de aarden hoop geplaatst op den hoek noordwaards der Zandhoef” bestaan nog steeds. Wie wil weten waar een gemeentegrens loopt, kan geen officiële registratie raadplegen; het Kadaster houdt weliswaar de gemeentegrenzen bij maar dat is een bijproduct van de percelenregistratie. In de organisatorisch- technische uitvoeringspraktijk worden onduidelijkheden meestal ad hoc opgelost. Dat gebeurt zonder wettelijke basis, weinig systematisch en zonder correctiemechanismen. Er is behoefte aan een duidelijker en robuuster stelsel en de noodzaak daarvoor wordt versterkt door nieuwe technologieën (GPS, GIS), nieuwe wetgeving (de wet-Arhi), en door de ontwikkeling van basisregistraties. Dit boek bevat een uitgebreide inventarisatie en analyse van de beschrijving en registratie van gemeentegrenzen, die ingaan op de formele regelgeving, de registratie door het Kadaster en de gehanteerde grensbeschrijvingsmethoden. Het formuleert voorstellen om de onvolkomenheden en onduidelijkheden uit het verleden te verwerken en om het stelsel een steviger fundament voor de toekomst te geven. Door de vele voorbeelden en illustraties is dit boek ook geschikt voor de dagelijkse uitvoeringspraktijk.