Energie uit afval en biomassa

Een handleiding bij het kiezen van methoden

Editors

Welink, J.H.,
Van Der Koogh, E.

Publication date

# of pages

128

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-407-2532-6

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

De publicatie valt uiteen in drie onderdelen, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gelezen.
Hoofdstuk 1 geeft een algemene inleiding op het beleid ten aanzien van afval en biomassa in Nederland. Hierin komen de belangrijkste juridische termen aan bod, alsmede de prioriteitstelling bij de behandeling van afval en biomassa.
Hoofdstuk 2 geeft een inleiding op het kiezen van een geschikte manier om uit een gegeven biomassa- of energiestroom energie te winnen. Centraal hierin staat een overzicht van de verschillende processen die hiervoor zijn ontwikkeld. Met behulp van dit overzicht kan men een 'voorkeuze' maken van de mogelijkheden. Het hoofdstuk geeft verder een overzicht van de overwegingen, die bij het maken van een keuze een rol spelen. Een belangrijke plaats is daarbij ingeruimd voor het beoordelen van de milieueffecten, in het bijzonder de invloed op de broeikasemissies.
De hoofdstukken 3 t/m 7 geven een overzicht van de belangrijkste methoden voor het opwekken van energie uit afval en biomassa. Hoofdstuk 3 geeft een kort overzicht van de belangrijkste voorbewerkingsmethoden en hun toepassingen. Vervolgens gaan de hoofdstukken 4 t/m 7 in op verschillende manieren om energie te winnen uit biomassa en afval. De hoofdstukken zijn gerangschikt volgens een indeling in hoofdgroepen en zijn steeds als volgt opgezet: een inleidende paragraaf geeft een korte toelichting op een energieopwekkingsmethode, waarna detailparagrafen informatie geven over verschillende toepassingen.