Dossier: De nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens in de geo-informatiesector

Editors

De Jong, J.,
Fendel, E.M.

Publication date

# of pages

112

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-407-2264-6

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Subjects

Description

De bescherming van persoonlijke levenssfeer vormt één van de belangrijkste grondrechten van onze moderne maatschappij. Deze is geregeld in artikel 10 van de Grondwet en ook in het Europese verdrag ter bescherming van de rechten van de mens. Dit dossier betreft een bepaald aspect van de privacybescherming, namelijk de relatie tussen de bescherming van de privacy en het gebruik van persoonsgegevens in de sector geo-informatie. Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens, met aanverwante en uitvoeringsregelgeving in werking getreden. Dit dossier wil inzicht geven in de werking van deze wet en de veranderingen die deze wet zal meebrengen in het werken met persoonsgegevens.