De Nederlandse Maritieme Cluster: Monitor 2010

Economie, Internationalisatie, Arbeidsmarkt, Innovatie

Editors

Webers, H.,
Peeters, C.,
Van Donink, S.,
Pernot, E.

Publication date

# of pages

340

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-5199-525-1

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

In de afgelopen twaalf jaar is de Nederlandse maritieme cluster uitvoerig in kaart gebracht middels een eerste, inventariserende studie, gevolgd door twee updates. De onderzoeken zijn gepubliceerd in de Nederland Maritiem Land serie en hebben sterk bijgedragen aan de (h)erkenning van de maritieme cluster als sleutelgebied van de Nederlandse economie.
Om de ontwikkelingen in de laatste jaren te duiden en met name vast te stellen hoe de maritieme cluster zich door de financiële en economische crisis heeft geslagen, is in de onderhavige studie aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de individuele jaren 2006 tot en met 2009. Deze monitor toont een krachtige groei in de periode tot in 2008, waarna de economische teruggang in 2009 een substantieel deel van de economische groei teniet doet.
Een aantal, met name vroeg conjunctuurgevoelige sectoren als binnenvaart en zeescheepvaart hebben de recessie gevoeld, maar de maritieme cluster heeft zich - by and large - goed gehouden. De gekozen strategie, met focus op hoog technologische niches, innovatief ondernemerschap en internationalisatie heeft zich uitbetaald in een cluster dat in Nederland zijn positie behoudt en in het buitenland een forse groei kan noteren. De studie toont aan dat de overheid het maritieme bedrijfsleven heeft geprikkeld met een aantal innovatie initiatieven, die mede geleid hebben tot een groei van innovatie uitgaven bij bedrijven alsmede tot het ontwikkelen van maritieme innovatie netwerken. Dit heeft de cluster geholpen zich te positioneren als een belangrijke “global player”, zowel qua export als internationalisatie.
De studie gaat ook in op de ontwikkelingen in de maritieme arbeidsmarkt en bevestigt wederom de intersectorale personeelsmobiliteit in de cluster. Aandacht voor arbeidsmarkt en opleidingen blijven noodzakelijk om de maritieme wereld van voldoende nieuw talent te voorzien, met enerzijds een kwalitatieve vraag naar hoger opgeleiden, en anderzijds een kwantitatieve behoefte om de vergrijzing te compenseren.
Nederland Maritiem Land is van mening dat deze studie - die mede tot stand is gekomen door ondersteuning van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat - een hoeksteen kan vormen om de cluster op waarde te schatten, en zal bijdragen om de dynamiek ook in komende jaren te versterken.