De Nederlandse Maritieme Cluster

Economische Monitor 2006

Editors

Webers, H.,
Corstiaensen, G.,
De Kerpel, V.,
Peeters, C.

Publication date

# of pages

152

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-5199-515-2

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

De reeds zeer sterk geïnternationaliseerde Nederlandse maritieme cluster globaliseert steeds meer. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de ontwikkeling van de werkgelegenheid sinds 1997, het eerste jaar waarin de maritieme werkgelegenheid gedetailleerd in kaart is gebracht. De directe werkgelegenheid in Nederland stagneert en neemt zelfs licht af, terwijl de werkgelegenheid van buitenlandse werknemers in Nederlandse dienst toeneemt. Het lijken wel communicerende vaten. Inmiddels is het aandeel van de buitenlandse werknemers al meer dan 25 procent van de directe werkgelegenheid binnen de maritieme cluster. Desondanks neemt de in Nederland gegenereerde toegevoegde waarde nog steeds toe. Minder spectaculair dan men wellicht verwacht, maar dankzij een hoge exportquote van 64% zijn de Nederlandse bedrijven in staat om de investeringen te blijven doen om in te spelen op de kansen en de uitdagingen in de van oudsher competitieve maritieme wereld.