De Informatiearchipel

Dynamiek Tussen Overheidsorganisaties en Geo-informatievoorziening

Authors

Jellema, M.

Publication date

# of pages

256

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-5199-532-9

ISBN online

978-90-5199-533-6

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Subjects

Description

Geo-informatie is informatie met een ruimtelijke component: waar bevindt zich wat? Overheidsorganisaties gebruiken dagelijks geo-informatie in allerlei toepassingen en werkprocessen. Vanwege de grote maatschappelijke en economische betekenis is de geo-informatievoorziening een belangrijke taak van de Nederlandse overheid.

Het delen van geo-informatie ligt erg voor de hand: overheidsorganisaties zijn nauw verweven en veel geo-bestanden zijn generiek toepasbaar. Toch verloopt de samenwerking via de nationale geo-informatie infrastructuur niet altijd vlekkeloos.

De informatiearchipel presenteert een Strategisch Positiemodel Geo-ICT-functie waarmee het mogelijk wordt om grip te krijgen op de dynamiek tussen de ontwikkeling van overheidsorganisaties, hun geo-informatievoorziening en de nationale geo-informatie infrastructuur. Daarnaast biedt het model aanknopingspunten om die infrastructuur beter af te stemmen op de betrokken overheidsorganisaties en de bijbehorende Geo-ICT-functie.

Het sleutelwoord in een succesvolle afstemming is ’verbinding’: als de ontwikkeling van betrokken overheidsorganisaties en de daarbij behorende Geo-ICT-functie optimaal verbonden zijn, is de kans op maatschappelijk rendement het grootst.