Connectors

The Way Beyond Transferring

Authors

Van Der Spek, S.C.

Publication date

# of pages

212

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-407-2377-3

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Subjects

Description

Dagelijks wordt in Nederland door reizigers miljoenen keren tussen verschillende vervoersmodaliteiten overgestapt. In totaal gaan miljarden minuten verloren tijdens dit overstappen.
Deze tijd zit voor een groot deel in de overstap tussen de modaliteiten, de wachttijd op de halte en in de verliestijd door het missen van aansluitingen. Het overstappen en het wachten op de halte weegt zwaarder voor de reiziger dan het reizen. Onzekerheid over het vinden en het halen van de aansluiting en onzekerheid over het vinden van een zitplaats zijn belangrijke factoren bij de waardering van de overstap.
De locaties waar deze overstappen plaatsvinden worden in dit proefschrift connectors genoemd, naar de interne en externe verbindende functie ervan. Connectors zijn verbindende objecten tussen verschillende vervoersvormen (overstap), verschillende bestemmingen (connectiviteit) en het lokaal stedelijk weefsel (bereik). Met de term connector wordt aangegeven dat de overstap centraal staat en niet de betekenis van het woord station, namelijk: het stilstaan van voertuigen.
Deze publicatie biedt een methode voor het beter ontwerpen van connectors. In het proefschrift wordt het ontwerpend onderzoek –het verkennen van mogelijkheden door exploratief onderzoek- in de praktijk gebracht. Zoals door Colquhoun (in: Wesemael, 1991) gesteld, zijn intuïtieve ontwerpmethoden niet meer toereikend voor de hedendaagse complexe ontwerpopgaven.
De methode bestaat uit visuele analysetechnieken en het ontwikkelen en gebruiken van ‘bodies of knowledge’. De specifiek voor connectors ontwikkelde grafische analysemethoden zijn gebaseerd op de bij de Faculteit Bouwkunde gebruikelijke visuele analysetechnieken. De methoden worden toegepast in de ‘Bodies of knowledge’, waarmee wordt voortgebouwd op reeds gegenereerde kennis door het bestuderen van bestaande situaties en ontwerpstudies.
Met behulp van de in deze studie ontwikkelde en geoperationaliseerde methoden is op eenvoudige wijze elke connector te evalueren, te beoordelen en te vergelijken. De methode biedt tevens de mogelijkheid om ontwerpvoorstellen voor connectors of aanpassingen van bestaande situaties te kunnen genereren.