Balanceren tussen Uitvoering en Bewuste Afwijking van Beleid

De Implementatie van Strategisch Voorraadbeleid door Woningcorporaties

Authors

Dankert, R.

Publication date

# of pages

374

Cover

Softcover

ISBN print

978-90-5199-527-5

ISBN online

978-90-5199-528-2

Imprint

Delft University Press

Language

Dutch

Description

In hun strategisch voorraadbeleid beschrijven woningcorporaties welke aanpassingen ze in hun woningbezit willen doorvoeren. Tegelijkertijd kan het in de praktijk soms verstandig zijn dat zij van hun beleid afwijken, bijvoorbeeld omdat er nieuwe inzichten zijn, of omdat er beren op de weg komen die je beter kunt mijden. In dit boek wordt ingegaan op de vraag hoe het implementatieproces van strategisch voorraadbeleid verloopt. Het bevat uitgebreide casestudies, uitgevoerd bij vier woningcorporaties, waarin meerdere uitvoeringsprojecten van begin tot eind zijn gereconstrueerd. Daarbij is in beeld gebracht welke middelen corporaties gebruiken om beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. Ook is gezocht naar de balans tussen enerzijds het uitvoeren van voorgenomen beleid en anderzijds het bewust afwijken van voorgenomen beleid op basis van nieuwe ontwikkelingen en veranderende inzichten. De belangrijkste uitkomsten van deze studie komen samen in een balansmodel, waarmee gereflecteerd kan worden op implementatieprocessen bij woningcorporaties.